PERSONUPPGIFTER OCH GDPR 

Vi behandlar persondata i enlighet med GDPR. I samband med ditt köp godkänner du att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter. Vi lagrar de uppgifter som är nödvändiga för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att kunna bedriva vår verksamhet. Du har enligt GDPR rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig. Om de uppgifter som vi lagrar om dig är irrelevanta, felaktiga eller ofullständiga kan du begära att informationen ska rättas, begränsas eller tas bort, vilket vi gör i den mån det är möjligt enligt gällande lag (som t.ex. bokföringslagen).

Vi är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in och har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer.

KORTINFORMATION
När du handlar hos oss behandlas betalningen någon av våra tredjepartsleverantörer. Vid kortbetalning används Shopify Payments som är en säker elektronisk betallösning för e-handel. Kortinformation skickas alltid krypterat med hjälp av SSL/TLS. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk kring PCI DSS, Level 1. Vid betalning via Klarna, gäller de villkor som Klarna satt upp för respektive tjänst. Dessa framgår i samband med betalning.

Vid inget tillfälle får Skäggprodukter tillgång till kortinformation och lagrar ingen sådan information.  

UNDERLEVERANTÖRER

Vi använder följande underleverantörer för att bedriva vår verksamhet: 

Klarna Vi använder Klarna för hantering av betalningar, återbetalningar och vid betalningsrelaterade supportfrågor. De uppgifter som du anger vid beställning och betalning: namn, kortuppgifter, personnummer, telefonnummer, mejladress och adress skickas krypterade vidare till Klarna. 

Shopify Payments

Vi använder Shopify Payments för hantering av betalningar, återbetalningar och vid betalningsrelaterade supportfrågor. De uppgifter som du anger vid beställning och betalning: namn, kortuppgifter, personnummer, telefonnummer, mejladess och adress skickas krypterade vidare till Shopify Payments.

ANSVARSFRISKRIVNING
Även om denna webbplats har sammanställts med största omsorg står Skäggprodukter inte ansvarig för eventuella felaktigheter som kan uppstå i informationen på denna webbplats eller på webbplatser som kan hänvisas till. Skäggprodukter tar inget ansvar för skada som kan uppstå på grund av, eller vid tolkning av, innehållet på webbplatsen.

Inga rättigheter eller krav kan göras på innehållet på denna webbplats. Detta gäller även länkar som leder till webbplatser utanför Skäggprodukter domän, som inte ägs av Skaggprodukter.se, men som har inkluderats för besökarens information. Ansvar för innehållet på webbplatser som inte underhålls av Skaggprodukter.se avvisas.

UPPHOVSRÄTT

Uppgifter som visas på denna webbplats, inklusive produkter, texter, foton, illustrationer, grafiskt material, namn, ordmärken och logotyper som tillhör, eller licensieras till, Skäggprodukter och är skyddade av upphovsrätt, varumärkeslagstiftning och/eller annan immateriell rättighet. Ovannämnda rättigheter överförs inte på något sätt till juridiska personer som får tillgång till denna webbplats.

Innehållet på denna webbplats får endast användas för icke-kommersiella, privata ändamål. Användaren av webbplatsen får inte multiplicera, vidarebefordra, distribuera eller göras tillgänglig för tredje part mot en avgift utan föregående skriftligt medgivande från Skäggprodukter, förutom i den utsträckning det är absolut nödvändigt för att konsultera webbplatsen.

BEDRÄGERI

Vi polisanmäler alla bedrägerier och dataintrång samt försök till sådana. Vi förbehåller oss rätten att neka eller häva ditt köp i det fall vi har skäl att misstänka bedrägerier, dataintrång och/eller annan sorts missbruk av vår webbplats.